نمایش دادن همه 9 نتیجه

بازاریابی عصبی در کسب و کارها

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
25 اسفند 1399 - ویژه چهارمحال و بختیاری
رایگان!
13 اسفند 1399 - ویژه چهارمحال و بختیاری
رایگان!

آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
20 بهمن 1399 - ویژه چهار محال و بختیاری
رایگان!

آشنایی با قوانین بیمه تامین اجتماعی

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
15 بهمن 1399 - ویژه چهار محال و بختیاری
رایگان!

آشنایی با قانون کار-حقوق و دستمزد

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
13 بهمن 1399 - ویژه چهارمحال و بختیاری
رایگان!
1 دی 1399 - ویژه چهارمحال و بختیاری
رایگان!
23 مهر 99 - ویژه چهارمحال و بختیاری
رایگان!