دسته بندی دوره ها

همراه با

رویدادهای پیش رو

استارتاپ ها و چالش های پیش رو

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
26 اسفند 1399 - ویژه بوشهر
رایگان!
26 اسفند 1399 - ویژه کرمان
رایگان!
25 اسفند 1399 - ویژه کرمان
رایگان!

بازاریابی عصبی در کسب و کارها

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
25 اسفند 1399 - ویژه چهارمحال و بختیاری
رایگان!

شبکه سازی شغلی

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
25 اسفند 1399 - ویژه اصفهان
رایگان!